Friday, March 28, 2008

Biet Dong QuanVươn lên qua các giai-đoạn xây-dựng
và trưởng-thành trong khói lửa chiến-tranh

Biệt-Ðộng-Quân là một trong những binh chủng tân lập của Quân Lực Việt-Nam Cộng-Hòa. Ðược thành-lập ngày 1 tháng 7 năm 1960 đến năm 1975
binh-chủng vừa tròn 15 tuổi. Tuy mới được thành-lập nhưng đúng vào những giai-đoạn sôi-động của chiến-trường cho nên binh-chủng đã hiên-
ngang và kiêu-hùng sánh vai cùng các binh-chủng bạn trên khắp chiến-trường, từ địa đầu giới-tuyến đến vùng Cà-Mâu nước đọng qua Hạ Lào và
Kampuchia nắng cháy. Ở đâu có giặc Cộng, ở đó có bóng dáng người chiến-sĩ mũ Nâu và binh-chủng BÐQ luôn luôn tỏ ra xứng đáng với danh-hiệu
Những Con Cọp Rừng của chiến-trường nội và ngoại biên.

Biệt Ðộng Quân được thành-lập theo nhu-cầu chiến-trường du-kích-chiến. Những đơn-vị đầu tiên của binh-chủng mang tính chất “cơ động” (Truy
kích và tiêu diệt) được gọi là Biệt Ðộng Ðội và quân-số chỉ đến cấp đại đội. Mỗi một Liên đoàn BÐQ có 3 tiểu đoàn tác chiến, một đại-đội trinh-sát, đại
đội Hành Chánh và Công Vụ. Cuối năm 1973, Liên đoàn có thêm một pháo-đội 105 ly. Ðến những ngày sau cùng của cuộc-chiến, BÐQ đã chính-thức
được tổ-chức thành cấp sư-đoàn. Sư đoàn 106 đầu tiên do Ðại Tá Nguyễn Thành Chuẩn chỉ huy. Năm 1970, BÐQ một lần nữa nhận thêm một nhiệm
vụ mới là tiếp nhận Lực Lượng Ðặc Biệt và Biên Phòng sát nhập và được cải biên thành BÐQ/BP. Thêm một đặc tính chiến thuật của BÐQ là địa
diện, nhận nhiệm vụ mắt thần trải dọc biên giới Việt Miên Lào. Quân-số của binh-chủng lên đến 40 ngàn người trong đó có 62 tiểu-đoàn tác-chiến.
Tuy là một binh-chủng tân-lập nhưng phần lớn các cấp chỉ-huy của BÐQ đã được bổ-nhiệm bằng những sĩ-quan ưu-tú đầy kinh-nghiệm chiến-
trường từ các quân-binh-chủng nổi-danh của QLVNCH. Do đó hiệu-năng tác-chiến của binh-chủng BÐQ đã gia-tăng gấp bội. 15 năm trưởng-thành
trong khói lửa chiến-tranh, binh-chủng đã lần-lượt được chỉ-huy bởi các vị chỉ-huy-trưởng: Thiếu Tá Lữ Ðình Sơn, Trung Tướng Phan Trọng
Chinh, Chuẩn Tướng Phan Ðình Thứ (tự Lam Sơn), Thiếu-Tướng Tôn Thất Xứng , Cố Thiếu-Tướng Phan Xuân Nhuận, Thiếu-Tướng Ðoàn Văn
Quảng, Cố Chuẩn-Tướng Trần Văn Hai, Ðại-Tá Trần Công Liễu, và sau cùng là Thiếu-Tướng Ðỗ Kế Giai vị tướng lãnh cuối cùng vừa đến định cư tại
Hoa Kỳ sau gần 17 năm trong trại tù cộng-sản.

Chiến-sĩ mũ Nâu sau khi mãn-khóa từ những quân-trường bộ-binh đều phải trải qua một lần thử-thách cuối cùng tại Lò Luyện Thép trước khi
rađơn-vị chính-thức thi-hành sứ-mạng của người trai thời loạn. Không một người lính mũ Nâu nào là không biết đến danh-từ RỪNG NÚI SÌNH LẦY tại
trung-tâm huấn-luyện BÐQ Dục-Mỹ (Nha-Trang). Nơi đã được tổ-chức huấn-luyện bằng sự phối-hợp chương-trình và kỹ-thuật huấn-luyện của RNSL
Mã-Lai, Panama và Fort Benning của Hoa-Kỳ. Nhưng tại RNSL Dục-Mỹ, người khóa-sinh BÐQ phải chịu nhiều cam-go, khó-khăn và thử-thách hơn
trong khi tập-luyện để khi xuất-thân từ LÒ-LUYỆN-THÉP DỤC-MỸ họ sẽ trở-thành những chiến-sĩ MÌNH ÐỒNG DA SẮT CỦA QLVNCH và sẵn-sàng
thích- nghi với mọi đòi-hỏi của nhu-cầu chiến-trường. Mặc dù TTHL/BÐQ/Dục-Mỹ trên hình-thức chỉ được xếp ngang hàng như các TTHL cấp binh-
chủng, nhưng Dục-Mỹ đã hãnh-diện trước quân-đội vì đã nhận trách-nhiệm huấn-luyện cho nhiều quân-nhân thuộc các quân binh-chủng bạn qua
các khóa học bổ-túc thích-ứng với đòi hỏi của nhu-cầu chiến-trường qua chỉ-thị của Bộ Tổng Tham Mưu.

Từ Mậu-Thân tang-tóc (1968) đến mùa hè đỏ lửa (1972) và những trận đánh cuối cùng. Binh-chủng BÐQ luôn luôn cùng các đơn-vị bạn giáng cho
bọn giặc Cộng những đòn sấm sét và chí-tử. Trong lúc Nhẩy Dù và Thủy Quân Lục Chiến đang bận đối-phó với Cộng-phỉ qua những trận đánh long
trời lở đất tại vùng I và quân khu I, thì các chiến-sĩ mũ Nâu cũng đã bẻ gãy mọi mưu-toan tiến chiếm của Bắc quân xâm-lăng cuồng-tín tại các khu
chiến-thuật và biên-giới. Ðặc-biệt là tại thủ đô Sài-Gòn, Chợ-Lớn và Gia-Ðịnh ba liên-đoàn BÐQ (3, 5 và 6) đã đánh tan tành không còn manh-giáp
bọn cộng-nô cuồng tín trong hai đợt tổng công kích: Tết Mậu-Thân và tháng 5 dương-lịch 1968.

Thành-tích của binh-chủng đã không dừng lại tại thời điểm này. Trận chiến vẫn tiếp tục diễn tiến trong chiều hướng gia tăng của bắc quân. Năm
1972, những trận chiến oai hùng của Mùa Hè Ðỏ Lửa lại một lần nữa quân-sử của QLVNCH được ghi thêm thành-tích của binh-chủng BÐQ. An-Lộc
tử-thủ, Bình Long anh dũng đã là những địa danh quen thuộc của người dân miền Nam. Nơi trận chiến đã diễn ra với những cường-độ tàn bạo nhất
của cuộc chiến để sau đó trở thành mồ chôn tập thể của hàng ngàn con thiêu-thân cán binh Bắc Việt. Cũng trong thời gian này những người lính
mũ Nâu của Quân Khu I đã bị ném vào mặt trận Hạ Lào Lam Sơn 719 năm 1971 trong cái bẫy của đồng minh, nhưng nhờ sự chiến-đấu anh-dũng của
những người lính Rừng Núi Sình Lầynên BÐQ/Quân Khu I vẫn chưa bị xoá tên trong quân số QLVNCH. Cũng trong thời gian này Tống Lê Chân (tức
Sóc Con Trăng cũ) đã là mồ chôn tập thể hàng ngàn cán binh thiêu thân của giặc cộng. Tiểu đoàn trưởng Lê Văn Ngôn đã anh dũng tử thủ hơn năm
trời và là người Trung tá trẻ tuổi nhất của QLVNCH lúc vừa tròn 25 xuân xanh. (BÐQVN sẽ có bài viết riêng về Tống LêChân). Cuối cùng trước khi
sự bức tử 30-4-75 xảy ra; một lần nữa các chiến-sĩ BÐQ lại được mang ra xử-dụng, lần này là Quân Khu II/BÐQ trong một cuộc di-tản dã man nhất
của quân-sử VNCH từ Pleiku về Phú-Bổn, Nha-Trang. Sau đó thì lệnh buông súng của hèn tướng Dương Văn Minh ban hành đã đưa đến kết quả
hàng ngàn người lính mũ Nâu nói riêng và QLVNCH nói chung đã lên đường ôm mối hận 22 năm.

Không vinh-quang nào mà không có gian-khổ, cho nên thành-tích của binh-chủng đã được tô đậm bằng mồ-hôi và xương máu của những chàng
trai Việt oai-hùng và anh-dũng. Màu mũ Nâu tượng-trưng cho màu huyết-đọng đã thay cho lời nói quyết tử của người chiến-sĩ BÐQ. Ðể đền bù lại,
binh-chủng đã nhận được 4 trong tổng-số 7 huy-chương cao quý nhất của Quân-Lực Hoa-Kỳ là Presidential Unit Citation. TÐ52 mệnh-danh là Sấm
Sét Miền Ðông là tiểu-đoàn đầu tiên được nhận lãnh huy-chương danh-dự đó và TÐ44 Hùm Xám Miền Tây được một huy chương. Riêng TÐ42 nổi
tiếng với danh-hiệu Cọp Ba Ðầu Rằn được tuyên-dương hai lần.

Hôm nay nhân ngày kỷ-niệm thành-lập binh-chủng BÐQ, chúng tôi mạn phép trình-bày sơ-lược tiểu-sử không phải để tự-kiêu mà chỉ muốn nhắc-
nhở và hâm nóng lại trong tim lời thề son-sắt ngày xưa cho mỗi Mũ Nâu BÐQ hôm nay là:


BIỆT ÐỘNG QUÂN vì dân quyết-chiến
BIỆT ÐỘNG QUÂN vì nước hy-sinh
BIỆT ÐỘNG QUÂN nói là làm, làm thì phải đến nơi đến chốn


Ước mong rằng tinh-thần Biệt-Ðộng đó sẽ sống mãi trong lòng mỗi người chiến-sĩ BÐQ. Hôm nay dù tay súng đã buông, tay chèo đã ngã, hay lực đã
cùng, sức đã kiệt, tóc đã ngả màu... thì chúng ta vẫn mang một ước-nguyện được chung vai sát cánh với các chiến-hữu của các quân-binh-chủng
bạn để mang ngọn cờ vàng ba sọc đỏ về cắm lại trên mảnh đất thân yêu Việt-Nam. Khi đó dù có nằm trong lòng đất Mẹ chúng ta cũng được mãn-
nguyện.
Thành kính nghiêng mình trước vong hồn của các chiến sĩ MŨ NÂU QLVNCH và anh hùng liệt nữ đã Vị Quốc Vong Thân vì chính nghĩa quốc gia và
hai chữ TỰ DO

No comments: